返金について

【Hủy bỏ】
Sau khi đặt hàng, xin lưu ý rằng về cơ bản chúng tôi không thể chấp nhận lợi nhuận và hủy bỏ theo thứ tự của người đặt hàng.

[Điều kiện trả lại / trao đổi]
Chỉ sau khi xuất hiện sản phẩm khi sản phẩm và thiệt hại khiếm khuyết ban đầu7Nếu bạn có thể liên hệ với chúng tôi trong ngày, chúng tôi sẽ trao đổi nó cho các sản phẩm mới.
Ngoài ra, chúng tôi sẽ chịu phí vận chuyển trả lại do thất bại và thiệt hại ban đầu.
* Kích thước mô tả về cơ bản là đo bằng phẳng và một số lỗi có thể xảy ra.
* Tùy thuộc vào màn hình và môi trường hiển thị mà bạn đang xem, sản phẩm thực tế, màu sắc và kết cấu có thể trông khác nhau.