配送ポリシー

【vận chuyển】
Công ty giao hàng: Chúng tôi sử dụng các dịch vụ giao hàng khác nhau tùy thuộc vào khu vực của người đặt hàng.
* Sản phẩm không thể được cung cấp cho một số quốc gia và khu vực và chúng tôi có thể hủy mua.
Số ngày giao hàng: Vui lòng kiểm tra ngày giao hàng tại thời điểm mua mỗi sản phẩm.