Thông tin về warp-syndicate

Để khách hàng sử dụng nó một cách an toàn và thoải mái, giờ đây có thể mở rộng phương thức thanh toán tại thời điểm mua và thanh toán thuế quan.
Hãy tiếp tục mua sắm tại Warp-Syndicate.
Ngoài ra, một số điều khoản sử dụng đã được sửa đổi một phần.
[Điều khoản sử dụng các vấn đề sửa đổi]
1. Thay đổi từ đồng yên của Nhật Bản như giá sản phẩm/thanh Yen Nhật Bản để hiển thị/giải quyết tiền tệ do khách hàng chọn
2. Thay đổi điều khoản thanh toán khi mua sản phẩm cho khách hàng khác ngoài Nhật Bản, các loại thuế khác nhau, phí giao hàng để giao hàng, thuế quan, thuế khác, phí thông quan hải quan và phí
3. Sự vắng mặt dài hạn, từ chối biên lai, phí giao hàng, thuế, chi phí hải quan, hoa hồng, v.v.
Để biết thêm thông tinđiều khoản dịch vụVui lòng xác nhận.

重要なお知らせ一覧ページへ