Không bán thông tin cá nhân của tôi

Quyền của bạn theo Đạo luật bảo mật người tiêu dùng California

Đạo luật bảo mật người tiêu dùng California (ĐCSTQ) cung cấp cho bạn các quyền liên quan đến cách xử lý dữ liệu hoặc thông tin cá nhân của bạn. Theo luật, cư dân California có thể chọn từ chối bán hàng thông tin cá nhân của họ cho các bên thứ ba. Dựa trên định nghĩa của ĐCSTQ, Sale Sale đề cập đến việc thu thập dữ liệu với mục đích tạo quảng cáo và các thông tin liên lạc khác. Tìm hiểu thêm về ĐCSTQ và quyền riêng tư của bạn.

Làm thế nào để từ chối

Bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới, chúng tôi sẽ không còn thu thập hoặc bán thông tin cá nhân của bạn. Điều này áp dụng cho cả bên thứ ba và dữ liệu chúng tôi thu thập để giúp cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua các thông tin liên lạc khác. Để biết thêm thông tin, xem chính sách bảo mật của chúng tôi.